Anne-babalar dikkat!: Çocuğunuzu Cinsel İstismara Karşı Koruyun


 


 

Çocuğun cinsel istismarı nedir?

Çocuğun cinsel istismarı, bir çocukla yetişkin (ya da diğer bir çocuk) arasındaki, çocuğun seksüel dürtüyle kullanıldığı her türlü etkileşimdir. Cinsel istismar, dokunma davranışları içerebildiği gibi dokunma davranışları içermeden de gerçekleştirilmiş olabilir.

Dokunma cinsel organlar, göğüs, kalça, oral-jenital ya da cinsel temas olabilir. Dokunmadan olanı çocuğun çıplak bedenini seyretme, teşhir, ya da çocuğu pornografiye maruz bırakma (pornografik içerikli resim film vs gösterme). İstismarcı, çoğu zaman fiziksel güç kullanmaz, ama oyun kullanabilir, hile yapıp kandırabilir, korkutabilir, çocuğun sessiz olması, kimseye söylememesi için çeşitli tehdit yollarını kullanabilir.

İstismarcılar genellikle ustaca ikna beceri ve taktikler kullanarak çocuğun bağlanmasını sağlarlar. Bu taktikler, hediyeler alma ya da özel aktiviteler ayarlama olabilir ki; böylece kurbanın kafası karışarak karşı koymasını zorlaştırır.

Kimler cinsel istismarda bulunabilir?

Her yaştan, her ırktan, her etnik gruptan ve her ekonomik zeminden çocuklar kolayca cinsel istismara maruz kalabilir. Çocuk cinsel istismarına erkek ve kız çocukların tamamı, her semtte  ve her cemiyette ve dünyanın her yerinde maruz kalabilirler.

Bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını nasıl anlayabiliriz?

Cinsel istismara uğramış çocuklar bir dizi duygusal ve davranışsal tepkiler gösterirler, bunların birçoğu diğer çeşit travma geçiren çocukların karakteristiğidir. Bu tepkilerden bazıları  şunlardır:

 • Gece kabusların artması ve /veya diğer uyku güçlükleri
 • İçe kapanma
 • Öfke patlamaları
 • Anksiyete (kaygı)
 • Belli bireylerle yalnız kalmak istememesi (yalnız kalmaya karşı direnme)
 • Yaşına göre uygun olmayan cinsel kelimeler kullanma ya da davranışlarda bulunma

Her ne kadar cinsel istismara uğramış çocukların birçoğu duygusal ve davranış değişiklikleri gösterse de bazıları göstermeyebilir. Sonuçta sadece belirtilere odaklaşmayıp, ama koruma tedbirleri ve iletişim beden sağlığı ve güvenliği öğretmek ve cinsel konularda konuşmaya da açık olup çocuğunuzun sizinle gereğinde konuşmasını teşvik etmek de önemlidir.

Birçok sebepten çocuklar cinsel istismara maruz kaldıklarını açıklamak istemezler şunlar dahil:

 • Fiziksel zararla tehditler (çocuğun kendisine ve(ya) çocuğun ailesine)
 • Evden atılma korkusu
 • Kendisine inanılmaması korkusu
 • Utanma veya suçluluk
 • İstismarcı, çocuk için ya da aile için önemli biri ise çocuk istismarcının problem yaşamasından endişe eder.

Ayrıca çocuklar çoğunlukla cinsel istismara maruz kalmalarının kendi hataları olduğuna inanırlar, dolayısıyla bu açığa çıktığında başlarının derde girmesinden korkarlar. Çok küçük çocuklar istismara uğradıklarını anlatabilecek kadar dil becerisine sahip olmayabilir ya da  özellikle seksüel istismar oyun içinde oluyorsa, failin eyleminin istismar olduğunu anlayamayabilir.

Çocuk cinsel istismara uğradığını (ya da bu eylemin süreklilik arzettiğini) açığa vurursa ne yapabilirsiniz?

Eğer çocuk istismarı açıklarsa, soğukkanlılığınızı korumanız son derece önemlidir, onu dikkatli dinleyin, ASLA çocuğu bundan dolayı suçlamayın. Kendisine teşekkür edin ve kendisine desteğinizin tam olduğuna dair çocuğa güven verin. Derhal yardım için aramayı unutmayınız.

Çocuk cinsel istismarında yanlış bilinenler ve gerçekler

Yanlış: Çocuk istismarı az rastlanan bir durumdur.
Gerçek: Çocuk istismarı az rastlanan bir durum değildir. Geçmişe yönelik araştırmalar gösteriyor ki; 4 kız çocuktan biri ve 6 erkek çocuktan biri 18 yaşından önce bir çeşit cinsel istismara maruz kalmaktadır. Her nasılsa, çocuk cinsel istismarının çok sır olan doğası gereği, cinsel istismar vakalarının birçoğu asla rapor edilmiyor.

Yanlış: Çocuklar çoğunlukla yabancılar tarafından cinsel istismara uğrar.
Gerçek: Çocuklar çoğunlukla bildikleri ve güvendikleri kişiler tarafından cinsel istismara uğrar. Rapor edilen cinsel istismar vakalarında, çocukların dörtte üçü aile üyeleri tarafından ya da aile ve çocuk tarafından bilinen ve güvenilen insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yanlış: Anaokulu çocuklarının cinsel istismar konusunu bilmeye ihtiyaçları yoktur, bu konuda onları eğitmek onların korkmalarına sebep olur.
Gerçek: Çocuklar için güvenli beden becerileri ve ne tür temasların normal ve hangi tür temaslara izin verilmeyeceğine dair birçok eğitim programı vardır. Bu programlar temel güvene dayanan beceriler geliştirmelerine yardım ettiği gibi korkmamalarını da sağlar.

Yanlış: Cinsel istismara maruz kalmış çocuk asla bir daha normale dönemez.
Gerçek: Çocukların birçoğu oldukça esnektir ve iyi bir terapi ve ailenin ya da bakıcıların desteği ile tekrar normale dönebilir.

Yanlış: Çocuklar daima yetişkinler tarafından cinsel istismara uğrarlar.
Gerçek: Rapor edilen cinsel istismarların % 23’ü 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Cinsel merak ve araştırma amacıyla aynı yaştan çocuklar arasında, eğer biri diğerini kendisi ile birlikte olmaya zorlarsa -yetişkinlikteki seksüel aktiviteler gibi, bu davranış istismardır ve sağlıksızdır. İstismarcı ve kurban her ikisinin de terapiye tabi olması gerekir

Çocuğunuza öğretin! 

1. Yalnız yerler güvenli değil. Ben hep arkadaşlarımla oynarım!

2. Tanımadığım kişilerden şeker, hediye almam!

3. Ailemden izinsiz arabalara binmem!

4. Yardım istersem, üniformalı birinden isterim!

5. Kendi adımı, annemin, babamın adını bilirim. Telefon numaramızla adresimizi de biliri!

6. Su birikintisine, kuyu nehir veya denize yanımda yetişkin olmadan yaklaşmam ve girmem!

7. İstemediğim şeylere hemen hayır derim!

8. Tedirginsem, hemen oradan uzaklaşırım, kaçarım!

9. Biri bana dokunduğunda kötü hissedersem, “Hayır, bana dokunma” derim! Bu benim en doğal hakkım.

10. Sesim alarmımdır benim. Tedirginsem, korkarsam hemen bağırırım! Çekinmem.

11. Başkalarıyla konuştuklarımı, aileme de söylerim!

12. Bir yere gitmeden önce, aileme sorarım!

13. Korkarsam, kendimi kötü hissedersem, hemen birine söylerim!

14. Büyük biri benden yardım isterse, yardım etmeden ailemden önce izin alırım!

paylasimbilgisi

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.