Çocuğunuzda Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Var Mı ?


 


 

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu, bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe ile kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur.
Bu bozukluğun 3 temel belirtisi vardır;

1. Dikkat eksikliği
2. Aşırı hareketlilik
3. Dürtüsellik 

Bir kişide bu bozukluğun varlığından söz edebilmek için bu belirtilerin;

 • 7 yaşından önce başlamış olması,
 • Süreklilik göstermesi, (en az 6 aydır)
 • Birden fazla ortamda görülüyor olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir.

1.Dikkat eksikliği: Dikkat eksikliği, dikkat süresi ve yoğunluğunun kişinin yaşına ve gelişim düzeyine göre az olmasıdır. Konsantrasyon problemi, unutkanlık, dağınıklık, eşyaları kaybetme, dikkatsizce hatalar yapma gibi belirtilerle kendini gösterir.Bu bireyler bir şeye olan ilgilerini hızlı bir şekilde kaybeder, çabuk sıkılırlar ve daha ilgi çekici bir şeyin arayışı içine girerler.Bu bireylerin; kalabalık, gürültülü ve uyaranın fazla olduğu ortamlarda, dikkatlerini bir noktaya odaklamaları daha zor olur.

2.Aşırı hareketlilik: Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayacak biçimde hareketli olmasıdır. Çok konuşma, otururken bile elin ayağın kıpır kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde olma gibi belirtilerle kendini gösterir. Uykuda bile hareketlilik görülür.

3.Dürtüsellik:Genel olarak bireyin davranışlarını kontrol edebilmesinde sorun vardır. Düşündüğünü hemen yapma, acelecilik, istediklerini erteleyememe, söz kesme, sırasını beklemekte güçlük çekme gibi belirtilerle kendini gösterir. Dürtüselliğin temel nedeni, kişinin bir şey yapmadan önce düşünmesi gereken süre boyunca durmalarını sağlayan sistemin iyi çalışmamasıdır. Bu nedenle akıllarına gelen şeyi hemen yaparlar, ancak yaptıktan sonra uygun olup olmadığını görebilirler.

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Belirtiler ?

1. Dağınıklık, düzensizlik
2. Dalgınlık, hayal kurma
3. Tutarsızlık
4. Koordinasyon güçlükleri, sakarlık
5. Bellek sorunları
6. Uyku sorunları
7. Sosyal ilişkilerde sorunlar
8. Saldırgan davranışlar
9. Özgüven ve öz saygının azalması

Her çocukta bu belirtilerin tümü bulunmayabilir. Tanı için bu belirtilerin görülmesi şart değildir, ancak bunların var olması tanıyı destekler. Bu belirtilerin yanı sıra bu kişilerde;

 • enerjik olma,
 • yaratıcılık,
 • sıcak kanlı ve cana yakın olma,
 • esneklik,
 • hoşgörü,
 • risk alabilme gibi olumlu özelliklerde görülür.

TEDAVİSİ ;
D.E.H.B. için tek bir tedavi yönteminin uygulanması çoğunlukla yeterli olmamaktadır. İhtiyaca göre farklı tedavi yöntemlerinin birlikte uygulanması gerekebilir.

 • İlaç tedavileri
 • Ana baba ve öğretmen eğitimleri
 • Çocuğa özel tedavi ve eğitim programı  

Çocuğumda Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Var Mı ?

 • Sıklıkla eşyalarını kaybeder ya da okulda unutur mu?
 • Yarım saatte bitirebileceği bir ödevi saatler geçmesine rağmen bitiremiyor mu?
 • Okuma ve yazmaya karşı isteksiz mi?
 • Siz başkalarıyla konuşurken sıklıkla lafınızı keser mi?
 • Başladığı işi bitirmekte zorlanır mı?
 • Çoğu kez sonucunu düşünmeden tehlikeli etkinliklere girişir mi? (Örneğin, yola bakmadan sokağa fırlamak)
 •  Sakar mıdır?

Yukarıdaki sorulardan en az 3 tanesine cevabınız evet ise çocuğunuzu bir uzmana göstermeniz faydalı olacaktır.

Dikkat eksikliği belirtileri ;

 • Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler,
 • Dikkatlerini yaptığı işe ya da oyununa vermekte zorlanırlar,
 • Evde ya da okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybederler,
 • Siz konuşurken dinlemez gibi görünürler,
 • Detayları gözden kaçırırlar,
 • Düzensiz görünürler,
 • Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar,
 • Unutkandırlar,
 • İlgileri kolayca başka yönlere kayar.
 • Hiperaktivite belirtileri
 • Yerinde duramazlar,
 • Oturması gerektiği halde oturamazlar,
 • Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler,
 • Yerli yersiz koşup tırmanırlar,
 • Çok konuşurlar,
 • Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar,
 • Her zaman birşeylerle uğraşırlar,
 • Sırasını beklemekte zorlanırlar,
 • Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda keserler. 

 

paylasimbilgisi

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.